Parkering og adgangsforhold ved Fredericia Sundhedshus

Når du besøger Fredericia Sundhedshus, så har du mulighed for at parkere rundt om hele huset.
Af og til kan det være udfordrende at få en parkeringsplads og derfor kan du se dette overblik med parkering omkring Sundhedshuset.

 

Alt parkering ved Fredericia Sundhedshus er gratis, dog skal du være opmærksom på, at alle parkeringsområder på sundhedshusets matrikel er tidsbegrænset parkering. Personalet i sundhedshuset undtaget med synlig parkeringskort i ruden på udvalgte områder - se oversigten her.


Er du gangbesværet eller kørestolsbruger, så er der gode adgangsforhold i Fredericia Sundhedshus. Du kan finde handicapparkeringspladser på vores store parkeringsplads ved indgang A øst og B øst som du kan benytte, når du har et synligt placeret handicapparkeringskort, samt ude på Dronningensgade, hvis du vil have kort afstand til A vest.

Flextrafik og Trekant Brand har fået særlige af/pålæsningsområde ved parkeringspladsen mod øst/volden ved indgang A øst og B øst.

Ved både Indgang A øst, Indgang B øst samt indgang D, er der kørestole, som kan lånes ved behov, husk at aflevere dem efter brug, så de næste også kan få gavn af dem. Se en oversigt med alle husets indgange, toiletter samt elevatorer herunder.

Har du brug for hjælp, så spørg i Informationen ved indgang A Øst og A Vest.

 

 

Et oversigtskort over Fredericia Sundhedshus